Obcují

Hledám varianty 'obcují' [ obcují (2) obcuje (4) obcovat (10) obcoval (12) ]. Nalezeno 26 veršù.
Exodus 22:18...nenech naživu. Kdokoli by obcoval se zvířetem, musí zemřít. Kdo by obětoval jakýmkoli...
Leviticus 18:6...bude žít. jsem Hospodin. Nikdo nesmí pohlavně obcovat s žádnou svou pokrevní příbuznou. jsem Hospodin....
Leviticus 18:7...jsem Hospodin. Nezostuzuj svého otce tím, že bys obcoval se svou matkou. Je to tvá matka, nesmíš s ...
Leviticus 18:9...zplozená ve tvé rodině nebo mimo ni, nesmíš s  obcovat! Neobcuj se svou vnučkou. Je to dcera tvého syna...
Leviticus 18:10...to dcera tvého syna nebo tvé dcery, nesmíš s  obcovat. Zostudil bys sám sebe! Neobcuj s dcerou manželky...
Leviticus 18:11...tvým otcem, je tvojí sestrou, nesmíš s  obcovat! Neobcuj se sestrou svého otce. Je pokrevní...
Leviticus 18:14...matky! Nezostuzuj bratra svého otce tím, že bys obcoval s jeho manželkou. Je to tvá teta! Neobcuj se svou...
Leviticus 18:15...snachou. Je to manželka tvého syna, nesmíš s  obcovat! Neobcuj s manželkou svého bratra. Zostudil bys...
Leviticus 18:17...její dcerou. Neber si ani její vnučku, abys s  obcoval, je to dcera jejího syna nebo její dcery....
Leviticus 18:18... Trápil bys jednu, když bys za jejího života obcoval s tou druhou. Nesmíš pohlavně obcovat se ženou...
Leviticus 18:19...života obcoval s tou druhou. Nesmíš pohlavně obcovat se ženou během nečistoty jejího krvácení. Nesmíš...
Leviticus 18:20...se ženou během nečistoty jejího krvácení. Nesmíš obcovat s manželkou svého bližního, a tak se s ...
Leviticus 18:22...tak jméno svého Boha. jsem Hospodin. Nesmíš obcovat s mužem jako se ženou, je to ohavnost! Nesmíš...
Leviticus 18:23...s mužem jako se ženou, je to ohavnost! Nesmíš obcovat se žádným zvířetem, a tak se jím poskvrňovat. Ani...
Leviticus 20:13...- jejich krev padne na ! Kdokoli by obcoval s mužem jako se ženou, oba spáchali ohavnost....
Leviticus 20:15...- zvrhlost ve svém středu netrpte! Kdokoli by obcoval se zvířetem, musí zemřít. Rovněž to zvíře zabijte....
Leviticus 20:17...sestru, dceru svého otce nebo své matky, a obcoval s a ona s ním, je to hanebnost. Musí být...
Leviticus 20:18... Kdokoli by spal se ženou při jejím krváceníobcoval by s , takový obnažil její krvácení a ona to...
Numeri 5:13...jiný muž a kdyby s bez vědomí jejího manžela obcoval, takže by se v tajnosti poskvrnila beze svědků a...
Numeri 5:20...manžela odklonila a poskvrnila ses, když s tebou obcoval jiný muž než tvůj manžel' - tehdy kněz bude tu ženu...
Deuteronomium 27:20...A všechen lid odpoví: "Amen!" "Zlořečený, kdo obcuje s manželkou svého otce - takový zneuctil svého...
Deuteronomium 27:21...A všechen lid odpoví: "Amen!" "Zlořečený, kdo obcuje s jakýmkoli zvířetem!" A všechen lid odpoví: "Amen!"...
Deuteronomium 27:22...A všechen lid odpoví: "Amen!" "Zlořečený, kdo obcuje se svojí sestrou - dcerou svého otce nebo své...
Deuteronomium 27:23...A všechen lid odpoví: "Amen!" "Zlořečený, kdo obcuje se svou tchyní!" A všechen lid odpoví: "Amen!"...
Job 24:21...zlosyny, jsou jak stromy větrem zlomeni.  obcují s neplodnou, která nerodí, vdovu opustí bez...
Ezechiel 22:10...uprostřed tebe zvrhlosti. Synové v tobě obcují s manželkou svého otce a ženy v době svého krvácení...

Slova obsahující obcují: obcují (2) vyobcují (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |