Obchodem

Hledám varianty 'obchodem' [ obchody (5) obchodem (3) ]. Nalezeno 8 veršù.
Job 20:18...ukořistil, vrátí netknuté, neužije to, co získal obchodem. To proto, že chudákům bořil chýše a zabíral domy,...
Ezechiel 27:12...zdech ke tvé dokonalé kráse. Taršiš s tebou vede obchody kvůli množství tvého bohatství; za tvé zboží nabízí...
Ezechiel 27:16...ebenovým dřevem a sloními kly. Aram s tebou vede obchody kvůli množství tvého zboží; platí ti tyrkysem,...
Ezechiel 27:18... medem, olejem a balzámy. Damašek s tebou vede obchody kvůli množství tvého zboží a všelijakého bohatství;...
Ezechiel 27:23...i kupci ze Sáby, Asýrie a Kilmadu s tebou vedou obchody; obchodují s tebou vzácnými látkami, purpurovými...
Ezechiel 28:18...že jsi vlastní svatyně znesvětil svými špinavými obchody, vyvedl jsem z tebe plameny, aby strávily....
Matouš 22:5...a odešli jeden na svůj statek a jiný za svým obchodem. Ostatní se pak chopili jeho služebníků, ztýrali...
Jakub 4:13...do tamtoho města. Strávíme tam rok a vyděláme si obchodem" - vy přece ani nevíte, co bude zítra! Co je váš...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |