Obav

Hledám varianty 'obav' [ obavy (10) obavám (1) obav (5) ]. Nalezeno 16 veršù.
Deuteronomium 28:67... nikdy si nebudeš jistý životem! Kvůli obavám, kterých se bojíš, a kvůli podívané, kterou uvidíš,...
Jozue 22:24...nás potrestá sám Hospodin! Udělali jsme to jenobavy, aby vaši synové v budoucnu neřekli našim synům: ‚Co...
Soudců 7:3...své síle.' Proto teď k vojsku provolej: ‚Kdo  obavy nebo strach, se vrátí domů a odejde z pohoří...
1. Samuel 4:13...právě seděl na stolci u cesty a vyhlížel, plný obav o Boží truhlu. Jakmile ten muž dorazil se zprávou do...
Ezdráš 3:3...oltář na původních základech. Přestože měli obavy z okolních národů, přinesli na něm zápalné oběti...
Job 11:15...bez vady, budeš stát neochvějně, bez vší obavy. Tehdy zapomeneš na své trápení, jak voda odplyne z...
Job 21:9...mají na očích. V jejich domech je pokoj bez obav, Boží hůl na nijak nepadá. Jejich býk je plodný,...
Žalmy 34:5...jsem Hospodina a odpověděl mi, ze všech mých obav vytáhl. Ti, kdo jej vyhlížejí, budou jen zářit,...
Žalmy 55:5...krutou nenávist! Srdce se ve mně chvěje bolestíobavy ze smrti oblehly. Hrůza a děs svírají a...
Žalmy 64:5...krutými. Nevinného chtějí trefit ze zálohy, bez obav na něj náhle vystřelí! Ve svých zlých plánech se...
Přísloví 10:24...potěšení ve zvrhlosti, rozumný zase v moudrostiObavy darebáků se uskuteční, touhy spravedlivých se naplní....
Izaiáš 51:7...lidského pohrdání, z jejich urážek nemějte obavy. Vždyť je moli sežerou tak jako šaty, jako vlna budou...
Izaiáš 54:14...budeš na spravedlnosti: Zbavena násilí bez obav budeš žít, nepřiblíží se k tobě žádné neštěstí. Kdyby...
Jeremiáš 17:8...jeho listy se vždy zelenají, v roce sucha nemá obavy a nepřestává nést plody." Lidské srdce je ze všeho...
Skutky 27:29...dál ji spustili znovu a naměřili patnáct sáhů. Z obavy, abychom nenarazili na útesy, spustili ze zádi čtyři...
2. Korintským 7:5...na nás doléhalo soužení: zvenku boje, zevnitř obavy. Ale Bůh, který potěšuje sklíčené, nás potěšil...

Slova obsahující obav: obav (5) obavám (1) obavy (10)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |