Obživ

Hledám varianty 'obživ' [ obživu (2) obživ (10) ]. Nalezeno 12 veršù.
Žalmy 119:25... duše v prachu krčí se, svým slovem prosím obživ ! Vylíčil jsem ti cesty své a tys vyslyšel; o...
Žalmy 119:37...oči, nehledí k marnostem, na své cestě prosím obživ ! Svému služebníku potvrď sliby své, tak, aby lidé...
Žalmy 119:40...toužím po tvých pravidlech - svou spravedlností obživ ! Kéž na , Hospodine, tvá láska sestoupí a tvoje...
Žalmy 119:88...jsem se však tvých pravidel. Ve své lásce prosím obživ - svědectví tvých úst chci dodržet! Tvé slovo,...
Žalmy 119:107...jsem byl pokořen, svým slovem, Hospodineobživ ! Přijmi, Hospodine, vděčné oběti mých rtů a vyuč...
Žalmy 119:149... v lásce své, dle svého práva, Hospodineobživ ! Blíží se ti, kdo běží za zvrhlostí, od tvého...
Žalmy 119:154...při a buď mi Zastáncem; jak jsi zaslíbil, prosím obživ ! Ničemové jsou daleko od spásy, neboť se neptají...
Žalmy 119:156...Hospodine, slitování tvé, dle svého práva prosím obživ ! Mnozí pronásledují a sužují, nevzdálím se...
Žalmy 119:159...pravidla, Hospodine, hleď, ve své lásce prosím obživ ! Úhrnem tvého slova pravda je, navěky spravedlivé...
Žalmy 143:11...Tvůj laskavý Duch vede po zemi srovnanéObživ , Hospodine, pro jméno své, ve své spravedlnosti z...
Ezechiel 48:18...a 10 000 loktů na západ. Jeho úroda poskytne obživu pracovníkům města. Budou je obdělávat městští...
Daniel 4:9...hnízdili v jeho větvích a všem tvorům dával obživu. Vidění, které jsem v mysli spatřil na lůžku,...

Slova obsahující obživ: obživ (10) obživí (1) obživil (3) obživu (2) obživujícím (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |