Obřezaným

Hledám varianty 'obřezaným' [ obřezanými (1) obřezaným (2) obřezaných (2) obřezaný (2) obřezaní (4) obřezané (4) ]. Nalezeno 15 veršù.
Genesis 34:22...mužského pohlaví, se musí dát obřezat, jako jsou obřezaní oni. Nebudou snad potom jejich stáda, jejich...
Skutky 10:45...sestoupil na všechny, kdo poslouchali jeho řečObřezaní věřící, kteří přišli s Petrem, užasli, že dar...
Skutky 11:2...Boží slovo. Když Petr dorazil do Jeruzalémaobřezaní věřící mu vytýkali: "Šel jsi k neobřezancům a jedl...
Římanům 2:29...Židem je ten, kdo je jím v nitru a srdce obřezané Duchem, ne literou. Takový dojde chvály, nikoli od...
Římanům 3:30...i pohanů! Je přece jediný Bůh; ten ospravedlní obřezané díky víře a neobřezané skrze víru. Rušíme tedy...
Římanům 4:9...jeho hřích!" Platí toto blahoslavení jen pro obřezané, nebo i pro neobřezané? Říkáme, že Abrahamovi byla...
Římanům 4:12... kterým je spravedlnost přičtena, a otcem těch obřezaných, kteří nemají jen obřízku, ale také kráčí ve...
1. Korintským 7:18...předkládám všem církvím. Kdo byl povolán jako obřezaný, se nedělá neobřezaným. Kdo je povolán jako...
Galatským 2:7...uznali, že mi bylo svěřeno evangelium pro neobřezané, tak jako Petrovi pro obřezané. Ten, který působil...
Galatským 2:8... který působil skrze Petrovo apoštolství vůči obřezaným, působil přece i skrze mne vůči pohanům. Jakub,...
Galatským 2:9...s tím, že my půjdeme k pohanům a oniobřezaným. Chtěli jen, abychom pamatovali na chudé, o což...
Galatským 6:13...se pronásledování pro Kristův kříž. Jsou sice obřezaní, ale oni sami Zákon nedodržují! Chtějí po vás...
Koloským 3:11...svého Stvořitele. Zde není žádný Řek a Židobřezaný a neobřezaný, barbar a divoch, otrok a svobodný....
Koloským 4:11...jej) a také Jesus zvaný Justus. Ti jsou jediníobřezaných, kteří se mnou spolupracují pro Boží království;...
Titus 1:10...spousta buřičů, žvanilů a svůdců, zvláště mezi obřezanými, a těm se musejí zacpat ústa. Pro mrzký zisk učí...

Slova obsahující obřezaným: neobřezaným (7) obřezaným (2) obřezanými (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |