Obřezávat

Hledám varianty 'obřezávat' [ obřezáváte (1) obřezávat (1) ]. Nalezeny 2 verše.
Jan 7:22...nepochází od Mojžíše, ale od otců) a v sobotu obřezáváte člověka. Může-li člověk v sobotu přijímat...
Skutky 15:5...ze sekty farizeů a říkali, že pohané se musí obřezávat a že se jim přikázat, zachovávají Mojžíšův...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |