Obětované

Hledám varianty 'obětované' [ obětovanému (1) obětovaném (1) obětovaného (3) obětované (3) ]. Nalezeno 8 veršù.
Leviticus 4:8...stojí u vchodu do Stanu setkávání. Potom z býčka obětovaného za hřích odejme všechen tuk: tuk přikrývající...
Leviticus 8:14...Áron se svými syny vložil ruce na hlavu býčka obětovaného za hřích, Mojžíš jej zabil. Pak vzal jeho krev...
Malachiáš 1:12..."Stůl Páně je možné poskvrnit; na pokrmu na něm obětovaném nezáleží." Říkáte také: "Proč se dřít!" a frkáte...
Skutky 21:25...těm jsme napsali rozhodnutí, se vyhýbají masu obětovanému modlám, dále krvi, masu zardoušených zvířat a...
1. Korintským 8:1...to, že i mám Božího Ducha. Pokud jde o maso obětované modlám: Ano, víme, že "všichni jsme došli...
1. Korintským 8:4...poznání od něj. Pokud tedy jde o požívání masa obětovaného modlám: Víme, že "modla neznamená vůbec nic" a...
1. Korintským 8:10...proti svému svědomí strhnout, aby jedl maso obětované modlám? Kvůli tvému "poznání" tak hyne tvůj...
1. Korintským 10:19...oltáře? Co se tu snažím říci? Že maso obětované modlám něco znamená? Anebo že modla něco znamená?...

Slova obsahující obětované: obětované (3) obětovaného (3) obětovaném (1) obětovanému (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |