Obětování

Hledám varianty 'obětování' [ obětováním (2) obětování (6) ]. Nalezeno 8 veršù.
Leviticus 5:16...ještě pětinu ceny a to knězi. Kněz pak za něj obětováním berana odškodnění vykoná obřad smíření a bude mu...
Leviticus 7:15...oběti díkůvzdání se bude jíst v den jejího obětování; z něj nic nezůstane do rána. Přináší-li se...
Leviticus 7:16...jako dobrovolný dar, bude se jíst v den jejího obětování. Co z masa oběti zbude, se však smí jíst i...
2. Samuel 6:18...zápalné i pokojné oběti. Poté, co David dokončil obětování zápalných a pokojných obětí, požehnal lidu ve...
1. Letopisů 16:2...zápalné i pokojné oběti. Poté, co David dokončil obětování zápalných a pokojných obětí, požehnal lidu v...
2. Letopisů 35:16...služba Hospodinu, a to slavením Hodu beránkaobětováním zápalů na Hospodinově oltáři. Přítomní synové...
Židům 10:1...jeho skutečným obrazem. Neustálé každoroční obětování přece nikdy nemůže ty, kdo je přináší, přivést k...
Židům 10:10...vůle, v níž jsme jednou provždy posvěceni skrze obětování těla Ježíše Krista. Každý kněz denně pokračuje v...

Slova obsahující obětování: obětování (6) obětováním (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |