Občan

Hledám varianty 'občan' [ občany (2) občanů (1) občané (4) občana (3) občan (4) ]. Nalezeno 14 veršù.
Izaiáš 5:3... že hrozny urodí, její plody ale zplaněly. Nyníobčané Jeruzaléma a lide judský, rozsuďte mezi mnou a mojí...
Jeremiáš 8:1... kosti kněží a proroků i kosti jeruzalémských občanů. Vystaví je slunci, měsíci a celému tomu nebeskému...
Micheáš 6:12...v mošně? Vaši boháči jsou násilníci a vaši občané mluví lež; hovoří zrádným jazykem! Právě proto jsem...
Micheáš 6:16... a proto vás vydám zpustošení. Výsměch čeká vaše občany - budete tupeni, že jste můj lid!" Běda mi! Jsem...
Lukáš 15:15...začal trpět nouzi. Později se uchytil u jednoho občana země a ten ho poslal na pole pást prasata. Toužil...
Skutky 16:37...odpověděl: "Zbili nás veřejně. Potom nás, římské občany, bez soudu vsadili do vězení - a teď nás chtějí...
Skutky 16:38...správcům. Když uslyšeli, že to jsou římští občané, polekali se a šli je prosit za odpuštění. Vyvedli...
Skutky 19:35... Městský tajemník pak uklidňoval dav slovy: "Občané Efesu! Kdo by nevěděl, že město Efes je strážcem...
Skutky 21:39...tisíce hrdlořezů?" "Jsem Žid z Tarsu v Kilikiiobčan onoho významného města," odvětil Pavel. "Proto ...
Skutky 22:25...velícího setníka: "Vy smíte bičovat římského občana - navíc bez soudu?" Jakmile to setník uslyšel,...
Skutky 22:26..."Dej si pozor, co děláš. Ten člověk je římský občan!" Velitel se šel Pavla zeptat: "Pověz mi, ty jsi...
Skutky 22:27...se šel Pavla zeptat: "Pověz mi, ty jsi římský občan?" "Ano," odpověděl Pavel. Velitel mu řekl: " jsem...
Skutky 22:29... když si uvědomil, že nechal spoutat římského občana. Velitel chtěl zjistit, z čeho přesně jej Židé...
Skutky 23:27...ho zabít. Když jsem se dozvěděl, že je to římský občan, zasáhl jsem se svým oddílem a zachránil ho. Protože...

Slova obsahující občan: občan (4) občana (3) občané (4) občanství (2) občanů (1) občany (2) spoluobčané (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |