Oškliví

Hledám varianty 'oškliví' [ ošklivých (3) ošklivit (5) ošklivili (1) oškliví (5) ošklivé (3) ]. Nalezeno 17 veršù.
Genesis 41:3...nimi z Nilu vystoupilo sedm jiných krav, nápadně ošklivých a hubených; postavily se k těm prvním kravám na...
Genesis 41:4...se k těm prvním kravám na břehu Nilu a tyto ošklivé a hubené krávy sežraly těch sedm krásných a tučných...
Genesis 41:19...vystoupilo sedm jiných krav, churavých, nápadně ošklivých a tak vyhublých, že jsem takovou ošklivost v celé...
Genesis 41:20...v celé egyptské zemi ještě neviděl. Ty vyhubléošklivé krávy pak sežraly těch sedm prvních, tučných krav....
Genesis 41:21... nebylo to na nich vůbec znát, neboť byly stejně ošklivé jako předtím. A vtom jsem se probudil. V dalším snu...
Genesis 41:27...let - je to jeden a tentýž sen. Sedm vyhublýchošklivých krav vystupujících za nimi je sedm let, stejně...
Leviticus 26:11... Umístím svůj Příbytek mezi vás a nebudu si vás ošklivit. Budu se mezi vámi procházet, budu vaším Bohem a...
Leviticus 26:30...k mrtvolám vašich hnusných model a budu si vás ošklivit. Vaše města obrátím v sutiny, vaše svatyně...
Žalmy 5:7...všechny lháře - vrahy a podvodníky si Hospodin oškliví! ale díky tvé veliké lásce do tvého domu vejít...
Žalmy 88:9...Přátele ode zahnal jsi, způsobils, že si  oškliví. Nemohu uniknout ze svého sevření, oči mi hasnou...
Žalmy 107:18...a za své viny trpěli. Veškerý pokrm si ošklivili, k branám smrti dospěli. Volali k Hospodinu...
Přísloví 8:7...ústa mluví pouze pravdu, mým rtům se darebáctví oškliví. Všechny výroky jsou spravedlivé, křivého,...
Izaiáš 49:7...Svatý, tomu, jímž lidé pohrdají a národy si ho oškliví, služebníku vládnoucích: Králové povstanou, ...
Ezechiel 6:9...se kvůli všem svým špatnostem a ohavnostem budou ošklivit sami sobě a poznají, že jsem Hospodin. Ne...
Ezechiel 20:43...zlu, které jste páchali, se budete sami sobě ošklivit. Tehdy poznáte, že jsem Hospodin - s vámi...
Ezechiel 36:31...cesty a nesprávné jednání a budete se sami sobě ošklivit kvůli svým vinám a své zvrhlosti. Nedělám to kvůli...
Juda 1:23...soucitně, ale zároveň obezřetně - se vám oškliví i šaty poskvrněné tělem! Tomu, který moc...

Slova obsahující oškliví: nezošklivím (1) oškliví (5) zošklivíte (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |