Oři

Hledám varianty 'oři' [ ořích (1) oři (2) oře (3) ]. Nalezeno 6 veršù.
1. Královská 19:19...tedy odešel a nalezl Elíšu, syna Šafatova, jak oře s dvanácti páry dobytka. Jedenáct párů bylo před ním a...
Izaiáš 28:24...pozorně slyšte, co říkám vám! Copak oráč pořád oře, aniž by kdy sel? Copak stále ryje brázdy a vláčí pole...
Joel 2:4...Napohled se podobají koním, řítí se vpřed jak oři váleční. Rachotí jako jízda s vozy, skáčou přes horské...
Abakuk 3:8...To míří na řeky tvé zuření? To ses tak proti moři rozlítil, že jsi na svých ořích vyrazil a na svých...
Abakuk 3:15...těšili, jak pohltí ubožáky ve skrýších. Se svými oři cváláš po moři, se mocné vody vzdouvaly. Jak jsem to...
1. Korintským 9:10...nám? Bezpochyby je to napsáno kvůli nám. Kdo oře, musí přece orat v naději, a kdo mlátí obilí, musí to...

Slova obsahující oři: bořil (6) bořili (1) bořily (2) bořit (3) debořinou (1) hovořil (8) hovořila (3) hovořit (2) kořist (63) kořisti (35) kořistí (26) kořistili (1) moři (89) mořil (1) neobořil (2) nepokořil (2) nepokořili (1) nestvořil (5) nestvořili (1) netvořil (1) neukořistili (1) nevykořisťuj (1) nevytvořili (2) obořil (5) oři (2) pobořil (1) podpořil (2) podpořili (2) pohovořil (1) pohovořili (1) pokořil (10) pokořili (4) pokořit (5) ponořil (2) pořiď (6) pořiďte (2) pořizujeme (1) pořizujete (1) probořili (1) rozbořil (7) rozbořili (5) skořice (2) skořici (1) skořicí (2) stvořil (47) stvořily (1) stvořitel (11) stvořitele (5) stvořitelem (3) stvořiteli (3) tábořil (4) tábořili (16) tábořily (2) tábořiště (1) tábořišti (1) tábořit (4) tvořil (5) tvořili (1) tvořilo (1) tvořily (1) tvořit (6) ukořistěné (1) ukořistěném (1) ukořistěný (1) ukořistěných (1) ukořistí (5) ukořistil (2) ukořistili (2) umořil (1) umořili (1) utábořil (12) utábořili (67) utvořil (2) vykořisťován (1) vykořisťování (1) vykořisťovat (2) vynořil (1) vynořili (1) vynořily (1) vytvořil (11) vytvořili (3) zbořil (12) zbořili (8) zbořilo (1) zbořils (1) zbořit (4) živořil (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |