Oře

Hledám varianty 'oře' [ ořích (1) oři (2) oře (3) ]. Nalezeno 6 veršù.
1. Královská 19:19...tedy odešel a nalezl Elíšu, syna Šafatova, jak oře s dvanácti páry dobytka. Jedenáct párů bylo před ním a...
Izaiáš 28:24...pozorně slyšte, co říkám vám! Copak oráč pořád oře, aniž by kdy sel? Copak stále ryje brázdy a vláčí pole...
Joel 2:4...Napohled se podobají koním, řítí se vpřed jak oři váleční. Rachotí jako jízda s vozy, skáčou přes horské...
Abakuk 3:8...To míří na řeky tvé zuření? To ses tak proti moři rozlítil, že jsi na svých ořích vyrazil a na svých...
Abakuk 3:15...těšili, jak pohltí ubožáky ve skrýších. Se svými oři cváláš po moři, se mocné vody vzdouvaly. Jak jsem to...
1. Korintským 9:10...nám? Bezpochyby je to napsáno kvůli nám. Kdo oře, musí přece orat v naději, a kdo mlátí obilí, musí to...

Slova obsahující oře: blahořečí (1) blahořečil (1) boření (4) bořeno (1) deboře (1) diaspoře (1) dobrořeč (5) dobrořečení (2) dobrořečí (3) dobrořečil (8) dobrořečili (6) dobrořečilo (1) dobrořečíme (1) dobrořečit (1) dobrořečte (9) dořekl (13) dvoře (10) gomoře (1) hoře (111) hořel (5) hořeli (1) hořelo (1) hořet (2) hrdlořezů (1) komoře (1) kořen (15) kořene (1) kořenem (1) kořeněné (2) kořeněným (1) kořeni (2) koření (7) kořením (3) kořenů (5) kořenům (2) kořeny (24) moře (199) mořem (13) nahoře (20) nedořekl (9) nedořekli (1) nehořelo (1) nejzbořenější (2) neprořezaná (1) neprořezávej (1) nevykořením (2) nezlořeč (2) nezlořečil (1) nezlořečte (1) ohořelé (2) oře (3) ořešáků (1) ořezávat (1) ořeže (1) pobořená (1) pobořené (1) pobořeno (1) pobořeny (1) pokoře (3) pokořen (4) pokořeni (1) pořečtěnými (1) pořekadlem (2) pořekadlo (4) prořezávej (1) rozbořená (2) rozbořeno (2) rozhořel (2) shořela (3) shořeli (1) shořet (1) stvořen (6) stvořeného (1) stvořeni (4) stvoření (35) stvořením (3) stvořeno (2) stvořeny (2) stvořeným (1) táboře (26) táboření (1) tvořeny (1) utvořen (1) vykořeň (1) vykořeněn (1) vykořeněna (1) vykořeněné (1) vykořeněny (1) vykoření (2) vykořenil (1) vykořenili (1) vykořením (3) vykořeňuji (1) vytvořen (1) vytvořeným (1) zakořeněni (1) zakoření (2) zakořenili (1) zamořena (1) zbořena (2) a další...

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |