Ořích

Hledám varianty 'ořích' [ ořích (1) oři (2) oře (3) ]. Nalezeno 6 veršù.
1. Královská 19:19...tedy odešel a nalezl Elíšu, syna Šafatova, jak oře s dvanácti páry dobytka. Jedenáct párů bylo před ním a...
Izaiáš 28:24...pozorně slyšte, co říkám vám! Copak oráč pořád oře, aniž by kdy sel? Copak stále ryje brázdy a vláčí pole...
Joel 2:4...Napohled se podobají koním, řítí se vpřed jak oři váleční. Rachotí jako jízda s vozy, skáčou přes horské...
Abakuk 3:8...To míří na řeky tvé zuření? To ses tak proti moři rozlítil, že jsi na svých ořích vyrazil a na svých...
Abakuk 3:15...těšili, jak pohltí ubožáky ve skrýších. Se svými oři cváláš po moři, se mocné vody vzdouvaly. Jak jsem to...
1. Korintským 9:10...nám? Bezpochyby je to napsáno kvůli nám. Kdo oře, musí přece orat v naději, a kdo mlátí obilí, musí to...

Slova obsahující ořích: mořích (3) nádvořích (12) ořích (1) pohořích (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |