Očistnému

Hledám varianty 'očistnému' [ očistnou (5) očistnému (3) očistné (2) ]. Nalezeno 9 veršù.
Numeri 19:9...tam bude pro izraelskou obec uchován k přípravě očistné vody. Je to oběť za hřích. Rovněž ten, kdo sbíral...
Numeri 19:13...bude vyobcován z Izraele, neboť nebyl pokropen očistnou vodou. Bude nečistý, jeho nečistota zůstane na něm...
Numeri 19:20...poskvrnil Hospodinovu svatyni. Nebyl pokropen očistnou vodou; bude nečistý. Toto pro bude věčné...
Numeri 19:21...pro bude věčné ustanovení. Kdo bude postříkán očistnou vodou, vypere si oděv. Kdokoli se pak dotkne ...
Numeri 31:23... a bude to čisté. Musí se to ale ještě očistit očistnou vodou. Vše, co oheň nesnese, propláchněte vodou....
Skutky 21:24...kteří na sebe vzali slib. Podrob se spolu s nimi očistnému obřadu a zaplať za , co je potřeba, aby si...
Skutky 21:26...dne se tedy Pavel spolu s oněmi muži podrobil očistnému obřadu. Potom šel do chrámu ohlásit, kdy uplyne...
Skutky 24:18...v chrámu, když jsem se bez davu a hluku podrobil očistnému obřadu. Pokud proti mně něco mají, měli by tu...
Efeským 5:26...církev. On vydal sám sebe za ni, aby ji posvětil očistnou koupelí svého slova, aby ji před sebou postavil...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |