Očišťuje

Hledám varianty 'očišťuje' [ očišťujte (1) očišťují (1) očišťuje (5) očišťovat (7) očišťováni (1) očišťovali (1) ]. Nalezeno 15 veršù.
Exodus 29:37...pomažeš jej, aby byl posvěcen. Po sedm dní budeš očišťovat oltář, abys jej posvětil. Tak bude oltář...
Leviticus 14:8... Živého ptáka pak vypustí do kraje. Ten, kdo se očišťuje, si vypere oděv, oholí si veškeré ochlupení, omyje...
Leviticus 14:18...olejem v dlani kněz potře hlavu toho, kdo se očišťuje, a tak za něj před Hospodinem vykoná obřad smíření...
Leviticus 14:31...před Hospodinem obřad smíření za toho, kdo se očišťuje." Toto je zákon o člověku, který je postižen...
Leviticus 16:34...ustanovením. Jednou za rok budou synové Izraele očišťováni ode všech svých hříchů." A stalo se, jak...
Numeri 19:12...dní. Třetího a sedmého dne se tou vodou bude očišťovat, a bude čistý. Nebude-li se však třetího a...
Numeri 31:19...něčeho zabitého, se budete třetího a sedmého dne očišťovat - jak vy, tak vaši zajatci. Očistěte také všechny...
2. Letopisů 34:3...Boha svého otce Davida.Ve dvanáctém roce začal očišťovat Judsko a Jeruzalém od obětních výšin, Ašeřiných...
Ezdráš 6:20...slavili navrátilci Hod beránka. Kněží se proto očišťovali a stejně tak levité. Když byli všichni do...
Izaiáš 66:17...Hospodin mnohé pobije. Ti, kdo se posvěcujíočišťují pro zahrady po vzoru toho, kdo je vprostřed nich,...
Matouš 10:8...Nemocné uzdravujte, mrtvé křiste, malomocné očišťujte, démony vymítejte. Zdarma jste dostali, zdarma...
Židům 9:13...kozlů a býků spolu s popelem jalovice tělesně očišťovat a posvěcovat poskvrněné, čím spíše krev...
Židům 9:22...náčiní. Podle Zákona se téměř všechno očišťuje krví a bez prolití krve není odpuštění. Takto bylo...
Židům 9:23...prolití krve není odpuštění. Takto bylo potřeba očišťovat obrazy nebeských věcí; samy nebeské věci však...
1. Jan 1:7...mezi sebou a krev Ježíše, jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu. Říkáme-li, že žádný hřích...

Slova obsahující očišťuje: očišťuje (5) pročišťuje (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |