Očišťování

Hledám varianty 'očišťování' [ očišťování (18) ]. Nalezeno 17 veršù.
Leviticus 12:4...dne bude chlapec obřezán, ale matčino očišťování od krve potrvá ještě třicet tři dny. Dokud se...
Leviticus 12:5...dva týdny nečistá jako při svém krvácení a její očišťování od krve potrvá ještě šedesát šest dní. Když...
Leviticus 12:6...ještě šedesát šest dní. Když uplyne doba jejího očišťování po narození syna nebo dcery, přivede knězi ke...
Leviticus 14:2...k Mojžíšovi: "Pro malomocného bude v čas jeho očišťování platit tento zákon: Musí být přiveden ke knězi....
Leviticus 14:23...hřích a druhé k zápalné oběti. Osmého dne svého očišťování je přinese knězi před Hospodina ke vchodu do...
Leviticus 14:32... který je postižen malomocenstvím a jehož očišťování je nad jeho možnosti. Hospodin promluvil k...
Leviticus 16:20...od nečistot synů Izraele. Když tedy dokončí očišťování nejsvětější svatyně, Stanu setkávání a oltáře,...
Numeri 6:9...na jeho hlavě, oholí si hlavu v den svého očišťování; oholí si ji v sedmý den. Osmého dne pak přinese...
1. Letopisů 6:34...oltáři, veškeré službě nejsvětější svatyněočišťování Izraele podle všech příkazů Božího služebníka...
1. Letopisů 23:28...u Hospodinova domu na nádvořích, v síních, při očišťování všech svatých věcí a při plnění povinností u...
Nehemiáš 12:45...služby. Ti konali službu svému Bohu a dbali na očišťování podle příkazů Davida a jeho syna Šalomouna...
Ezechiel 43:23... jako jej předtím očistili býčkem. dokončíš očišťování, přivedeš mladého býčka bez vady a berana bez...
Marek 7:4...jiných věcí, které přijali a dodržují, jako očišťování pohárů, džbánů, měděných nádob a lehátek....
Lukáš 2:22...před jeho početím. Když pak přišel čas jejich očišťování podle Mojžíšova zákona, přinesli ho do...
Jan 2:6...tam šest kamenných nádob na vodu k židovskému očišťování, každá o obsahu dvou nebo tří měr. Ježíš řekl...
Jan 3:25...učedníky a jistým Židem došlo ke sporu ohledně očišťování. Přišli tedy k Janovi a řekli mu: "Rabbi, pohleď...
Skutky 21:26...šel do chrámu ohlásit, kdy uplyne doba jejich očišťování a za každého z nich bude přinesena oběť. Když ...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |