Nynějška

Hledám varianty 'nynějška' [ nynějška ]. Nalezeno 9 veršù.
2. Samuel 12:10...manželku Uriáše Chetejského, se od tvého domu od nynějška nikdy neodvrátí meč. Tak praví Hospodin: Hle,...
2. Letopisů 16:9...ses teď ale zachoval jako hlupák, a tak budeš od nynějška čelit válkám." Asa se na vidoucího rozhněval....
Izaiáš 42:23...Kdyby tak někdo z vás naslouchal! Kdyby tak od nynějška pozor dal! Kdo to Jákoba vydal v plen? Kdo lupičům...
Izaiáš 59:21...od úst potomků tvých potomků, praví Hospodin, od nynějška navěky. Vstávej, zaskvěj se, tvé světlo je...
Lukáš 1:48... neboť si všiml ponížení své služebnice. Hle, od nynějška všechna pokolení budou vyprávět o blaženosti,...
Lukáš 5:10...a Jan. Ježíš ale Šimonovi řekl: "Neboj se. Od nynějška budeš lovit lidi." Jakmile s loděmi přirazili ke...
Lukáš 12:52...pokoj? Říkám vám, ne pokoj, ale rozdělení! Od nynějška jich bude pět rozděleno v jednom domě: tři proti...
Jan 14:7... Kdybyste znali, znali byste i mého Otce. Od nynějška ho znáte a viděli jste ho!" "Pane," řekl mu...
2. Korintským 5:16...toho, který za zemřel a vstal z mrtvých. Od nynějška již proto nikoho neposuzujeme tělesně. I na Krista...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |