Nynější

Hledám varianty 'nynější' [ nynějšímu (1) nynějšího (2) nynější (2) ]. Nalezeno 5 veršù.
Římanům 8:18...podíl i na jeho slávě. Mám totiž za to, že naše nynější utrpení nejsou srovnatelná se slávou, která se na...
Galatským 1:4...sám sebe za naše hříchy, aby nás vysvobodilnynějšího zlého věku podle vůle našeho Boha a Otce, jemuž...
Galatským 4:25...Hagar představuje horu Sinaj v Arábii a odpovídá nynějšímu Jeruzalému, neboť je se svými dětmi v otroctví....
1. Timoteus 4:8...je užitečná v každém ohledu, neboť zaslíbení nynějšího života i toho budoucího. Kéž by každý přijal tuto...
2. Petr 3:7...zatopen a zničen. Totéž slovo udržuje a uchovává nynější nebe a zemi pro oheň, který je čeká v den soudu a...

Slova obsahující nynější: nynější (2) nynějšího (2) nynějšímu (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |