Nuzného

Hledám varianty 'nuzného' [ nuzným (2) nuzný (6) nuzní (1) nuzného (1) nuzné (1) ]. Nalezeno 11 veršù.
Žalmy 40:18...ti, kdo milují tvé spasení. sám jsem nuzný a ubohý - kéž bys na , můj Pane, pomyslel! pomoc...
Žalmy 70:6...veliký!" ti, kdo milují tvé spasení. sám jsem nuzný a ubohý, ke mně, můj Bože, pospíchej! pomoc, ...
Žalmy 74:21...utlačení nejsou zahanbeni, chválí tvé jméno nuzní a ubozí! Povstaň , Bože, a veď svou při, vzpomeň,...
Žalmy 82:3...ničemů? séla Chudých a sirotků se zastávejtenuzným a ubohým právo zjednejte! Chudého ubožáka...
Žalmy 86:1... Slyš , Hospodine, a odpověz, vždyť jsem tak nuzný a ubohý! Naživu prosím zachovej, vždyť jsem ti...
Žalmy 109:16...vyhladí! Proto, že na laskavost ani nepomyslelnuzného ubožáka štval jako zvěř, mordoval toho, kdo bolest...
Žalmy 109:22...své! Jsi tak dobrý ve své lásce - zachraň Nuzný ubožák, to jsem , srdce bolí v útrobách. Jako...
Přísloví 14:31... uráží jeho Tvůrce; ctí jej však ten, kdo nuzným pomáhá. Darebáka jednou srazí jeho vlastní zlo,...
Přísloví 28:3...vládce znalý a rozumný se dlouho udrží. Když nuzný člověk utiskuje chudáky, je jako průtrž, co zničí...
Amos 8:6... abychom šidili falešnými váhami, abychom si nuzné koupili za peníz a ubohé za dva sandály, abychom...
Zjevení 3:17...- a nevíš, že jsi ubohý a politováníhodnýnuzný, slepý a nahý. Radím ti, aby sis ode koupil zlato...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |