Nutili

Hledám varianty 'nutili' [ nutíte (1) nutit (1) nutíš (2) nutili (1) nutil (2) nutí (4) nucen (2) ]. Nalezeno 13 veršù.
Exodus 1:14...dřinou na poli. Do vší dřiny je nemilosrdně nutili. Egyptský král tehdy řekl hebrejským porodním bábám...
Žalmy 57:5... séla svou lásku a věrnost Bůh pošle mi! Jsem nucen bydlet mezi lvy, mezi lidožravými šelmami. Jejich...
Žalmy 143:3... nepřítel, zašlapat chce do zeměNutí bydlet v temnotě tak jako dávno zemřelé. Na duchu...
Píseň 5:9...z žen? Čím je tvůj miláček zvláštní, že nutíš nás k přísaze? Můj milý září jako rubíny, vyjímá se...
Izaiáš 14:9...burcuje, všechny někdejší zemské vladaře;  nutí vstát z jejich trůnů všechny krále národů. Ti všichni...
Amos 5:11...mluví pravdivě. Protože dupete po chudácíchnutíte je odvádět daně z obilí, nebudete bydlet v těch...
Matouš 5:41...o košili, nech mu i plášť. Když někdo nutí jít s ním jednu míli, jdi dvě. Tomu, kdo prosí, dej...
Lukáš 5:34...tvoji jedí a pijí." Odpověděl jim: "Můžete snad nutit ženichovy přátele k půstu, dokud je ženich ještě s...
Skutky 7:19...nevěděl. Choval se k našemu národu lstivěnutil naše předky odkládat vlastní novorozence, aby...
Skutky 26:11...synagogách jsem je často nechával bičovatnutil je k rouhání. Ve svém nepříčetném hněvu jsem je začal...
Skutky 28:19...smrt. Židé však byli proti, a tak jsem byl nucen odvolat se k císaři - ovšem ne proto, abych žaloval...
Galatským 2:14...Sám nežiješ jako Žid, ale jako pohan! Proč tedy nutíš pohany k židovství? I když jsme rodilí Židé, žádní...
Galatským 6:12...PÍSMENY PÍŠU SVOU VLASTNÍ RUKOU. Ti, kdo vás nutí k obřízce, se chtějí ukázat před lidmi a vyhnout se...

Slova obsahující nutili: donutili (2) nutili (1) přinutili (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |