Nouzí

Hledám varianty 'nouzí' [ nouzí (2) nouzi (12) nouze (3) ]. Nalezeno 17 veršù.
Genesis 45:11...přijde ještě pět hladových let), abys netrpěl nouzí ty ani tvůj dům ani nic, co ti patří.' Vidíte na...
Deuteronomium 15:8... ochotně mu nabídni pomoc a půjč mu, co ve své nouzi potřebuje. Měj se na pozoru, abys v srdci nechoval...
Job 30:3...mi může být? Jejich zmužilost je dávno pryčNouzí a hladem vyzáblí vyprahlou zemí se toulají, nocí...
Přísloví 6:11...jako tulák bída navštíví , jako loupežník  nouze přepadne! Ničemný člověk, hanebník jinak než křivě...
Přísloví 10:15...záhubu. Majetek bohatého je jeho pevnou tvrzínouze chudých je jejich záhubou. Výdělek poctivého prospívá...
Přísloví 24:34...ruce a poležíš; najednou jak tulák navštíví nouze, bída přepadne jako loupežník! Zde jsou další...
Přísloví 28:27... bude zachráněn. Kdo dává chudému, nebude trpět nouzi, kdo zakrývá si oči, potká ho prokletí. Když mají...
Přísloví 30:9..."Kdo je Hospodin?" Též abych nekradl, jsanouzi, a Boží jméno netupil. Neosočuj otroka před jeho...
Marek 2:25...nečetli, co udělal David, když měl se svými muži nouzi a hlad? Jak za velekněze Abiatara vešel do Božího...
Lukáš 15:14... nastal v zemi veliký hlad a on začal trpět nouzi. Později se uchytil u jednoho občana země a ten ho...
Skutky 4:34...spočívala veliká milost. Nikdo mezi nimi netrpěl nouzi, protože ti, kdo vlastnili pole nebo domy, je...
Římanům 12:13... v modlitbě vytrvalí, přispívejte svatýmnouzi, věnujte se pohostinnosti. Dobrořečte těm, kdo vás...
2. Korintským 11:9...mohl sloužit vám. Když jsem se u vás ocitlnouzi, nebyl jsem nikomu na obtíž; co jsem potřeboval, mi...
Efeským 4:28...rukama, aby se měl podělit s tím, kdo  nouzi. Z vašich úst nevychází nic zlého; vaše slova ...
Titus 3:14...věnovat správnému jednání, aby uměli pomáhatnouzi a nebyli neužiteční. Všichni, kdo jsou se mnou, ...
Jakub 1:27...je toto: pomáhat sirotkům a vdovám v jejich nouzi a chránit se před špínou světa. Bratři moji,...
1. Jan 3:17... Když si někdo žije dobře a vidí svého bratranouzi, ale odepře mu milosrdenství, jak v sobě může mít...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |