Nosiči

Hledám varianty 'nosiči' [ nosičů (1) nosiči (5) nosiče (5) ]. Nalezeno 11 veršù.
Deuteronomium 29:10...i cizinci žijící ve vašem táboře, od dřevařů po nosiče vody - abyste vstoupili do přísežné smlouvy...
Jozue 3:15... kněží nesli před lidem Truhlu smlouvy. Jakmile nosiči Truhly došli k Jordánu a kněží nesoucí Truhlu se...
Jozue 9:21...se z nich podle rozhodnutí vůdců stali dřevařinosiči vody pro celou obec. Jozue si je potom zavolal a...
Jozue 9:23...nepřestanete otročit: Budou z vás dřevařinosiči vody pro dům mého Boha." Na to Jozuovi odpověděli:...
Jozue 9:27...je nepobili, a téhož dne z nich udělal dřevařenosiče vody pro obec a pro Hospodinův oltář na místě, které...
1. Královská 5:29...velel Adoniram. Šalomoun měl v horách 70 000 nosičů a 80 000 lamačů kamene. Kromě toho Šalomoun...
2. Letopisů 2:1...palác. Povolal 70 000 mužů do hor jako nosiče a 80 000 mužů jako lamače kamene. Dozíralo na 3...
2. Letopisů 2:17...jich napočítáno 153 600. Z nich určil 70 000 za nosiče, 80 000 za lamače kamene v horách a 3 600 za předáky...
2. Letopisů 34:13... samí znamenití hudebníci, měli na starosti nosiče a dozírali na veškeré dělníky všech řemesel (další...
Nehemiáš 4:11...střežili celý rod Judův, který stavěl hradbyNosiči jednou rukou přenášeli stavební náklad a druhou...
Lukáš 7:14... "Neplač," řekl . Přistoupil a dotkl se márNosiči se zastavili. Tehdy řekl: "Chlapče, říkám ti,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |