Nocovali

Hledám varianty 'nocovali' [ nocujte (1) nocují (1) nocujete (2) nocuje (1) nocovat (8) nocovali (2) nocoval (1) ]. Nalezeno 16 veršù.
Genesis 42:27...tedy zrní na osly a odešli. Když měli cestou nocovat, jeden z nich otevřel svůj pytel, aby dal svému...
Genesis 43:21...nakoupit jídlo. Když jsme cestou zpět měli nocovat, otevřeli jsme své vaky a hle, stříbro každého z...
Exodus 4:24...syna, tvého prvorozeného!" Na místě, kde cestou nocovali, se s ním střetl Hospodin a chystal se ho zabít....
Soudců 19:4... takže u něj zůstal tři dny. Jedli tam, pilinocovali. Čtvrtého dne ráno si přivstali a zeť se zvedal,...
2. Samuel 17:8... A tvůj otec je zkušený válečník; ten nebude nocovat s vojskem. Určitě se schoval v nějaké jeskyni...
Nehemiáš 13:21...Jeruzalémem. jsem je ale varoval. "Co tady nocujete před hradbami?" říkal jsem jim. "Ještě jednou, a...
Job 24:7...jim nepatří, paběrkují na vinicích lidí zlýchNocují nazí, oděv nemají, v chladu jim chybí přikrývky....
Job 29:19...moře. kořeny budou sahat k vodě, rosa bude nocovat v koruně. sláva stále čerstvá zůstane, můj...
Job 31:32...máme hlad'? Vždyť ani cizinec nemusel venku nocovat, své dveře jsem pocestnému otvíral dokořán. Copak...
Job 39:9...bylinu. Bude ti buvol ochoten sloužit? Bude nocovat ve tvé stáji? Můžeš ho provazy udržet u brázdy?...
Job 39:28...si stavěl hnízdo ve výšce? Na skále bydlí, na  nocuje, skalní útes mu hradem je. Odtud se rozhlíží za...
Píseň 7:12... milý můj, do polí pojďme, mezi trsy heny budem nocovat! Ráno si přivstaneme, k vinicím zamíříme, zda pučí...
Izaiáš 21:13...Ortel nad Arábií: Vy karavany dedanské, jež nocujete v arabské pustině, žíznivým vodu přineste! Vy,...
Joel 1:13... truchlete! Sluhové oltáře, kvílejte! Pojďtenocujte v pytlovině, kdo mému Bohu sloužíte! Domu vašeho...
Micheáš 4:10... protože musíš odejít z města a budeš venku nocovat. do Babylonu musíš jít a tam dojdeš záchrany;...
Lukáš 21:37...ve dne učíval v chrámě, ale večer odcházelnocoval na hoře zvané Olivetská. Všechen lid ho chodil ...

Slova obsahující nocovali: nocovali (2) přenocovali (4)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |