Nože

Hledám varianty 'nože' [ nůž (5) noži (2) nože (2) ]. Nalezeno 9 veršù.
Genesis 22:6...je na svého syna Izáka. Sám nesl v ruce oheňnůž. A tak šli oba spolu. "Otče," oslovil Izák svého otce...
Genesis 22:10...na dřevo na oltáři. Abraham vztáhl ruku a vzal nůž, aby svého syna podřízl. Vtom na něj z nebe zavolal...
Exodus 4:25...a chystal se ho zabít. Sipora však vzala kamenný nůž, odřízla předkožku svého syna, dotkla se s jeho údu...
Jozue 5:2... době řekl Hospodin Jozuovi: "Vyrob si kamenné nože a znovu obřež syny Izraele." Jozue si tedy vyrobil...
Jozue 5:3...syny Izraele." Jozue si tedy vyrobil kamenné nože a obřezal syny Izraele u Gibeat-aralot, totiž Pahorku...
Soudců 19:29... sebral se a šel domů. Když dorazil domů, vzal nůž a rozřezal svou družku i s kostmi na dvanáct kusů. Ty...
1. Královská 18:28...Křičeli, co mohli, a podle svého zvyku se bodali noži a oštěpy, z nich crčela krev. Minulo poledne a oni...
Přísloví 23:2... Neukrotíš-li svoji chuť, sám si do krku vrazíš nůž. Po jeho lahůdkách nedychti - ten pokrm je totiž...
Izaiáš 18:5...květů hrozny uzrají, ořeže ratolesti vinařskými noži, odstraní vinoucí se výhonky. Všechno to zůstane...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |