Noční

Hledám varianty 'noční' [ nočnímu (1) nočními (1) nočním (1) nočních (1) noční (14) ]. Nalezeno 18 veršù.
Deuteronomium 23:11... Jestliže se mezi vámi někdo znečistí noční příhodou, vyjde ven za tábor. Nesmí vkročit do...
Job 4:13...mi tajné sdělení, ušima jsem jen šepot pochytilNočními vidinami byl jsem rozrušen, když lidi zmáhá těžký...
Job 20:8...Jako sen odletí a bude ten tam, bude zapuzen jak noční vidina. Oko, jež vídalo ho, ho nespatří, nebude k...
Job 33:15... člověk to ale sotva postřehne. Ve spánku, v noční vidině, když lidi zmáhá těžký sen, když na lůžku leží...
Žalmy 63:7...! Když ležím na lůžku, na tebe pamatuji, při nočním bdění o tobě přemýšlím. Vždycky jsi byl mou pomocí -...
Žalmy 90:4...tebou přece tisíc let uplyne jako včerejšek, jak noční hodina! Spláchneš je - jsou pouhý sen, tráva, jež...
Žalmy 91:5... štít jeho věrnosti obklopí! Nezalekneš se noční hrůzy ani střel, jež ve dne létají, morové nákazy,...
Píseň 3:8... k boji vycvičeni jsou, proti jakékoli hrozbě noční každý opásán mečem svým. Král Šalomoun si pořídil...
Píseň 5:2...dokonalá! Hlavu mám rosou pokrytou, kadeře plné nočních krůpějí! Košili jsem si svlékla, mám se snad...
Izaiáš 21:4...chvěje v hrudi, celý se třesu strachy. Vytoužený noční klid proměnil se mi v zděšení! Plné stoly. Prostřené...
Izaiáš 29:7...oblehli jeho pevnosti, dopadnou jako sen, jak noční vidění. Jako když lačný sní o tom, jak , ale...
Izaiáš 34:14...příšery a hyeny, jeden na druhého běsi zavřeštínoční stvůra se tam usadí a najde odpočinutí. Uhnízdí se...
Jeremiáš 36:30...mrtvola bude pohozena napospas dennímu horkunočnímu mrazu. Ztrestám ho, jeho potomky i jeho dvořany za...
Daniel 7:7... Měla čtyři hlavy a byla dána moc. Potom to noční vidění pokračovalo a hle, spatřil jsem čtvrtou šelmu....
Daniel 7:13...naživu, byly však zbaveny své moci. Potom to noční vidění pokračovalo: Hle, přichází s nebeskými oblaky...
Matouš 24:43...Pán. Uvažte - kdyby hospodář věděl, ve kterou noční dobu přijde zloděj, bděl by a nenechal by ho vloupat...
Lukáš 2:8...pastýři, kteří pobývali pod širým nebem a drželi noční hlídky u svého stáda. Vtom před nimi stanul...
Skutky 16:33...Pánovo slovo jemu i všem u něj doma. (Ještě v tu noční hodinu je totiž vzal k sobě, aby jim omyl rány.) Hned...

Slova obsahující noční: noční (14) nočních (1) nočním (1) nočními (1) nočnímu (1) půlnoční (1) velikonoční (7) velikonočního (4) velikonočních (2) velikonočními (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |