Nikde

Hledám varianty 'nikde' [ nikde ]. Nalezeno 16 veršù.
Genesis 19:17...z nich řekl: "Utíkej o život! Neohlížej senikde na této rovině se nezastavuj. Uteč do hor, abys nebyl...
Genesis 37:29... Ruben se potom vrátil k jámě a hle, Josef nikde! Roztrhl tedy v zoufalství své šaty a vrátil se k...
Genesis 47:13...nejmenší. V celé zemi panoval tak krutý hlad, že nikde nebyl chléb. Egyptská i kanaánská země byla vyčerpána...
Numeri 32:19... Nebudeme s nimi zabírat zem za Jordánem ani nikde dále, neboť nám připadlo dědictví na východ od...
2. Královská 7:5...tábora Aramejců. Došli k jeho okraji a hlenikde nikdo! Hospodin způsobil, že Aramejci v táboře...
2. Královská 7:10...řekli: "Přišli jsme k aramejskému táboru a hlenikde nikdo! Po nikom ani vidu ani slechu. Na místě zůstali...
Job 18:17...zemi po něm nezbude památky, jeho jméno nezazní nikde po kraji. Ze světla vyženou ho do temna, zapuzen bude...
Job 19:7...a nikdo se neozve; křičím o pomoc, a právo nikde. Cestu mi zazdil - neprojdu, na stezky vrhl...
Job 35:14...Všemohoucí je pomíjí! Co teprve, říkáš-li, že ho nikde nevnímáš, že tvá pře leží u něj a ty na něj čekáš, že...
Kazatel 4:1...bezpráví pod sluncem: Slzy utiskovaných - útěcha nikde. Moc v rukou utiskovatelů - útěcha nikde! Proto...
Izaiáš 11:9...hadího doupěte. žádná zloba, žádná záhuba nikde na celé svaté hoře - země bude plná poznání...
Izaiáš 65:25...hada bude prach. žádná zloba, žádná záhuba nikde na celé svaté hoře, praví Hospodin. Toto praví...
Jeremiáš 4:25... otřásaly se všechny pahorky. Viděl jsem a hlenikde ani člověk a všichni ptáci zmizeli. Viděl jsem - a...
Pláč 1:9...se, co bude pak. Neuvěřitelný byl její pádnikde žádná útěcha. Pohleď, Hospodine, na trápení -...
Daniel 9:12...varoval, a dopustil jsi na nás hrozné neštěstíNikde pod celým nebem se nestalo nic takového, jako se...
Matouš 8:10...šli za ním: "Amen, říkám vám, takovou víru jsem nikde v Izraeli nenašel! Říkám vám, že mnozí přijdou od...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |