Nikam

Hledám varianty 'nikam' [ nikam ]. Nalezeno 7 veršù.
Exodus 33:15...mu řekl: "Nemá-li s námi jít tvá přítomnostnikam nás odsud nevoď! Jak by se jinak poznalo, že máš ve...
1. Královská 2:36...v Jeruzalémě a bydli v něm. Nebudeš ale odtud nikam odcházet. Buď si jist, že v den, kdy bys přece jen...
2. Královská 2:16...na některou horu nebo do některého údolí." "Nikam je neposílejte!" řekl jim Elíša. Když ale na něj...
2. Královská 5:25...zeptal se Elíša. "Tvůj služebník nešel celkem nikam." "Copak jsem tam v duchu nebyl, když ten muž...
Žalmy 69:6... znáš moje bláznovství, viny před tebou se nikam neskryjí. se kvůli mně, Hospodine, stydět nemusí...
Přísloví 29:9...když se moudrý dohaduje, pohrůžky, posměch, nic nikam nevede! Krvelační poctivce nenávidí, upřímnému se...
Lukáš 17:23...Když vám tehdy řeknou: ‚Je tu,' anebo: ‚Je tam,' nikam nechoďte a za nikým se nežeňte. Jako když blesk ozáří...

Slova obsahující nikam: adonikamovi (2) adonikamových (1) nikam (7)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |