Nicotná

Hledám varianty 'nicotná' [ nicotným (1) nicotný (1) nicotní (6) nicotné (3) nicotná (2) ]. Nalezeno 13 veršù.
Nehemiáš 9:32...smlouvu a milosrdenství, nepovažuj za nicotné všechny ty útrapy, které nás potkaly - naše krále i...
Job 8:7...tvých statků znovu obnoví. Tvé počátky budou nicotné oproti hojnosti, jež čeká . Předchozích pokolení...
Job 14:21...dětí pak neví nic, nedozví se ani, zda budou nicotní. Jediné, co cítí, je bolest v těle, v duši oplakává...
Job 40:4...na to Hospodinu řekl: "Jsem příliš nicotný - co ti mám říkat? Kladu si ruku na ústa. Mluvil...
Žalmy 25:3... se hanby nedočká, zahanbeni však budou zrádci nicotní! Ukaž mi, Hospodine, cesty své, svým stezkám nauč...
Žalmy 60:13...proti nepříteli, záchrana v člověku je přece nicotná. S Bohem však jistě udatně zvítězíme - ty, kdo nás...
Žalmy 108:13...proti nepříteli, záchrana od člověka je přece nicotná. S Bohem však jistě udatně zvítězíme - on naše...
Izaiáš 3:5...svému bližnímu, mladí se vrhnou na starénicotní na ctihodné. Člověk tehdy popadne svého bratra,...
Izaiáš 40:23...vniveč obrací, soudcové země jsou pro něj nicotní. Sotva jsou zasazeni, sotva zaseti, sotva zapustí v...
Izaiáš 44:9...není, o žádné nevím! Výrobci model jsou zcela nicotní, to, co obdivují, jim nemůže pomoci. Sami sobě...
Jeremiáš 14:14...s nimi nemluvil. Prorokují vám lživá viděnínicotné věštby a vymyšlené podvody. Nuže, toto praví...
Daniel 4:32... Všichni, kdo bydlí na zemi, jsou před ním zcela nicotní. Jak se mu zlíbí, zachází s nebeskými zástupy i s...
Amos 6:13...pelyněk - vy, kdo jásáte radostí nad Lo-debarem nicotným a říkáte: "Nedobyli jsme svými silami ten mocný...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |