Ničemnosti

Hledám varianty 'ničemnosti' [ ničemnosti (5) ničemnost (8) ]. Nalezeno 12 veršù.
Job 35:8...ho tím obdaříš? Co by si od tebe mohl vzít? Tvá ničemnost škodí člověku jako ty, tvou spravedlnost pocítí...
Job 35:15... že prý ve svém hněvu nikdy netrestá a že seničemnost vůbec nestará! Job si tu však otevírá ústa...
Přísloví 11:5... Spravedlnost srovná cestu nevinnému, vlastní ničemnost srazí ničemu. Spravedlnost zachrání poctivé,...
Přísloví 13:6... Spravedlnost chrání poctivého, hříšníka ničí ničemnost. Někdo nemá nic, a chová se bohatě, jiný ...
Ezechiel 3:19...však ničemu varoval a on se neodvrátil od své ničemnosti ani od své zlé cesty - pak zemře za své viny,...
Ezechiel 18:20...bude počítat jeho spravedlnost a ničemovi jeho ničemnost. Když se však ničema odvrátí ode všech hříchů,...
Ezechiel 18:27...jehož se dopustil. Když se ničema odvrátí od své ničemnosti a jedná poctivě a spravedlivě, zachrání se a...
Ezechiel 33:12...ho nezachrání. Jakmile se ničema odvrátí od své ničemnosti, jeho ničemnost ho nezničí. Jakmile spravedlivý...
Ezechiel 33:19...kvůli tomu zemřít. Když se ničema odvrátí od své ničemnosti a jedná poctivě a spravedlivě, smí díky tomu žít...
Zachariáš 5:8...a hle - v tom koši seděla jakási žena! "To je Ničemnost," řekl anděl. Zatlačil ji zpět do koše a jeho...
Marek 7:22... krádeže, vraždy, cizoložství, chamtivostničemnost, lstivost, nestydatost, závist, urážky, pýcha,...
1. Korintským 5:8...bez starého kvasu, bez kvasu špatnostiničemnosti, ale s nekvašenými chleby upřímnosti a pravdy. V...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |