Nezvednu

Hledám varianty 'nezvednu' [ nezvednu (1) nezvedneš (1) nezvedne (5) nezvedlo (1) nezvedl (1) ]. Nalezeno 9 veršù.
Soudců 8:28...ale před syny Izraele musel pokořit a hlavu  nezvedl. Za Gedeonových dnů měla země mír po čtyřicet let....
Job 10:15...žádné přestupky. Pokud jsem vinen, běda minezvednu ale hlavu, i když jsem nevinný; přesycen jsem...
Žalmy 74:11...ruku ještě zdržuješ? Copak svou pravici z klína nezvedneš? Ty přece, Bože, jsi dávno mým králem, ty jsi...
Přísloví 19:24... Lenoch k talíři natáhne ruku, k ústům ji ale nezvedne. Nabij drzounovi, a prosťáček zmoudří, pokárej...
Jeremiáš 50:32...Nadutec klopýtne a zhroutí se tak, že ho nikdo nezvedne. V jeho městech zapálím oheň a ten pohltí vše...
Jeremiáš 51:64...řekni: ‚Takto se ponoří Babylon a se nikdy nezvedne z toho neštěstí, jež na něj dopustím.'" Zde končí...
Ezechiel 17:14... aby to království srazil tak, aby se samo nezvedlo a muselo dodržovat jeho smlouvu, aby obstálo. Ten...
Amos 5:2...nevstane. Opuštěna bude v zemi své, nikdo ji nezvedne. Toto praví Panovník Hospodin domu Izraele: Městu,...
Nahum 1:9...myslíte? On udělá rázný konec, protivník se nezvedne! Budou zapleteni v trní, svým vínem budou zpití,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |