Neztratili

Hledám varianty 'neztratili' [ neztratím (1) neztratilo (3) neztratili (3) neztratil (2) neztratí (3) ]. Nalezeno 12 veršù.
Deuteronomium 20:8...je malomyslný? se vrátí domů, aby jeho bratři neztratili odvahu jako on." Teprve když správcové dokončí...
1. Samuel 25:7...a za celou dobu, co byli v Karmelu, se vůbec nic neztratilo. Zeptej se svých mládenců a potvrdí ti to....
1. Samuel 25:15...jsme s nimi byli na pastvinách, se nám vůbec nic neztratilo. Ve dne i v noci nás chránili jako hradba, celou...
1. Samuel 25:21...všechen jeho majetek zbytečně - vůbec nic se mu neztratilo, a teď mi za mou dobrotu oplácí zlem. Bůh ...
1. Samuel 30:19...Amalekovci pobrali, a osvobodil i obě své ženyNeztratili nikoho, mladé ani staré, syny ani dcery, nic z...
Žalmy 119:93...bych zahynul ve svém trápení. Tvá pravidla nikdy neztratím z paměti, vždyť právě jimi jsi obživil! Patřím...
Jeremiáš 18:18...na Jeremiáše něco vymyslet! Zákon se knězi nikdy neztratí, stejně jako rada mudrci a slovo prorokovi. Pojďme...
Lukáš 21:18...nenávidět, ale ani vlásek z vaší hlavy se neztratí. Vydržte, a získáte...
Jan 6:12..."Posbírejte zbylé nalámané kousky, se nic neztratí." Sebrali je tedy a naplnili dvanáct košů kousky z...
Jan 6:39... poslal - abych nikoho z těch, které mi dalneztratil, ale vzkřísil je v poslední den. Neboť toto je...
Jan 18:9...své slovo: "Z těch, které jsi mi dal, jsem neztratil nikoho.") Tehdy Šimon Petr vytasil meč, který měl...
2. Jan 1:8...a antikrist. Proto si dejte pozor, abychom neztratili to, jsme usilovali; nenechme se připravit o...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |