Nezničila

Hledám varianty 'nezničila' [ nezničte (1) nezničím (8) nezničila (1) nezničil (4) nezničí (2) ]. Nalezeno 16 veršù.
Genesis 18:28...pět chybět. Zničíš kvůli těm pěti celé město?" "Nezničím, najdu-li jich tam čtyřicet pět," odpověděl....
Genesis 18:31... "Co když se jich tam najde jen dvacet?" "Nezničím je kvůli těm dvaceti," odpověděl. " se prosím...
Genesis 18:32...Abraham. "Co když se jich tam najde jen deset?" "Nezničím je kvůli těm deseti," odpověděl Hospodin. Tak...
2. Letopisů 12:7...dostal slovo Hospodinovo: "Pokořili se, a tak je nezničím. Nevyliji skrze Šišaka svůj hněv na Jeruzalém,...
2. Letopisů 12:12...pokořil, Hospodinův hněv se od něj odvrátilnezničil je úplně. V Judsku se totiž našlo i leccos dobrého...
2. Letopisů 35:21...je se mnou, proto se mu nestav do cesty, aby  nezničil!" Jošiáš mu ale neustoupil. Převlékl se a šel s...
Izaiáš 48:9... kvůli své chvále se k tobě krotím, abych  nezničil. Hle - přetavil jsem , nejsi stříbrný,...
Izaiáš 65:8...tak i naložím se svými služebníky: Všechny je nezničím. Z Jákobových beder vzbudím potomky, z Judy vzejde...
Jeremiáš 4:27..."Z celé země zbudou sutiny, i když ji zcela nezničím. A proto bude země truchlit i nebe nahoře se do...
Jeremiáš 5:10...takový? Projděte jejich vinice a pustošte, ale nezničte je úplně. Odstraňte jejich výhonky, protože nejsou...
Jeremiáš 13:14...mít soucit ani slitování, nesmiluji se, dokud je nezničím." Pozorně poslouchejte, odložte pýchu, vždyť...
Jeremiáš 27:8...morem, praví Hospodin, dokud ho jeho rukou úplně nezničím. Neposlouchejte proto své proroky a věštce, své...
Ezechiel 18:30...se! Odvrhněte všechny své hříchy, vás ta vina nezničí! Odhoďte všechny hříchy, které jste páchali, a...
Ezechiel 22:30...se přede do trhliny za tu zem, abych ji nezničil - ale nikoho jsem nenašel. Vyliji proto na své...
Ezechiel 33:12...odvrátí od své ničemnosti, jeho ničemnost ho nezničí. Jakmile spravedlivý začne hřešit, nebude moci...
Lukáš 18:5...nedává pokoj. Zjednám právo, aby mi nakonec nezničila pověst!'" Tehdy Pán řekl: "Slyšeli jste, co řekl...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |