Neznamenají

Hledám varianty 'neznamenají' [ neznamenám (1) neznamenají (4) neznamená (5) ]. Nalezeno 10 veršù.
2. Samuel 19:7...ukázal, že tví velitelé ani vojáci pro tebe nic neznamenají. Dnes je mi jasné, že kdyby Abšalom žil a my...
Žalmy 94:11...snad chybí vědění? Hospodin zná lidské úmyslyneznamenají vůbec nic! Blaze člověku, jehož, Hospodine,...
Matouš 23:16...Říkáte: ‚Když někdo přísahá na chrám, nic to neznamená, ale kdo přísahá při chrámovém zlatu, ten je...
Matouš 23:18...také: ‚Když někdo přísahá na oltář, nic to neznamená, ale kdo přísahá na dar ležící na něm, ten je...
Jan 8:54...odpověděl: "Chválím-li sám sebe, chvála nic neznamená. Ten, kdo chválí, je můj Otec, kterého vy...
1. Korintským 3:20...A jinde: "Hospodin zná úmysly moudrých - , že neznamenají vůbec nic." se proto nikdo nechlubí lidmi...
1. Korintským 4:15...děti. I kdybyste v Kristu měli tisíce pěstounůneznamená to, že máte mnoho otců. Byl jsem to , kdo vás...
1. Korintským 6:4...a přijímáte za soudce lidi, kteří v církvi nic neznamenají! Říkám to k vaší hanbě. To mezi vámi není ani...
1. Korintským 8:4...masa obětovaného modlám: Víme, že "modla neznamená vůbec nic" a že "není žádný Bůh než jediný". Na...
2. Korintským 12:11... Mohli jste přece chválit sami - i když nic neznamenám, s těmi veleapoštoly si v ničem nezadám. Důkazů...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |