Neznámý

Hledám varianty 'neznámý' [ neznámý (1) neznámí (1) neznámému (1) neznámé (4) ]. Nalezeno 7 veršù.
Žalmy 81:6...vystoupil proti Egyptu. Slyším hlas mně dosud neznámý: " jsem tvá záda zbavil břemene a tvé ruce košů...
Jeremiáš 7:9...přísahat, pálit kadidlo Baalovi, následovat cizí neznámé bohy a pak si přijít stoupnout přede v tomto...
Jeremiáš 15:14...území. Nechám vás otročit vašim nepřátelůmneznámé zemi, neboť můj hněv proti vám hoří - šlehají z...
Jeremiáš 17:4...vám dal. Nechám vás otročit vašim nepřátelůmneznámé zemi, neboť jste roznítili plamen mého hněvu - a...
Skutky 17:23... našel jsem také oltář, na němž je napsánoNEZNÁMÉMU BOHU. Nuže, koho ctíte, aniž ho znáte, toho vám...
2. Korintským 2:11...oklamat satanem - jeho úmysly nám přece nejsou neznámé. Když jsem přišel s Kristovým evangeliem do Troady,...
2. Korintským 6:9... jako bludaři, a přitom pravdomluvní, jako neznámí, a přitom dobře známí, jako umírající, a hle,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |