Nezmizí

Hledám varianty 'nezmizí' [ nezmizí (3) nezmizelo (1) ]. Nalezeny 4 verše.
Růt 4:10... abych mrtvému vzbudil dědice, aby jméno mrtvého nezmizelo z kruhu jeho bratrů a z brány jeho města. Dnes...
Žalmy 72:7...a rozhojní se blahobyt, dokud měsíc nezmizí. panuje od moře k moři, od řeky Eufrat po...
Izaiáš 55:13...si tím jméno způsobí - věčné znamení, které nezmizí. Toto praví Hospodin: Dodržujte právo, jednejte...
Izaiáš 56:5...dcery. Věčné jméno jim udělím, jméno, jež nikdy nezmizí. Cizince, kteří se k Hospodinu připojí, aby mu...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |