Nezmění

Hledám varianty 'nezmění' [ nezměním (2) nezměnila (1) nezmění (3) ]. Nalezeno 6 veršù.
Leviticus 13:55...vyprání kněz ránu prohlédne: Shledá-li, že rána nezměnila barvu (i když se nerozšířila), je to nečisté -...
Žalmy 89:29...němu zachovám navěky, smlouva s ním se nikdy nezmění. Jeho potomstvo ustavím navždycky, dokud potrvá...
Žalmy 89:35...smlouvu nikdy neporuším, co vyšlo z mých úst, to nezměním! Jednou jsem ve své svatosti přísahal - copak bych...
Žalmy 148:6...věky je všechny umístil, jeho ustanovení se nezmění! Chvalte Hospodina, všichni na zemi, vodní obludy a...
Izaiáš 31:2...I on je však moudrý! Způsobí neštěstí, svá slova nezmění: Povstane proti domu bídáků, proti pomocníkům...
Jeremiáš 4:28...řekl, totiž nevezmu zpátky, co jsem rozhodl, to nezměním." Jakmile zaslechli jezdce a lukostřelce, každé...

Slova obsahující nezmění: nezmění (3) nezměním (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |