Nezlob

Hledám varianty 'nezlob' [ nezlobím (1) nezlobil (1) nezlob (3) ]. Nalezeno 5 veršù.
Žalmy 37:1... ležet zůstanou, nevstanou! Žalm DavidůvNezlob se kvůli zlosynům, nezáviď těm, kdo křivdu působí -...
Žalmy 37:7...klidu před Hospodinem, trpělivě na něj vyčkávejNezlob se, když někdo slaví úspěch, když někdo provádí, co...
Žalmy 37:8... co si umane. Vyhni se hněvu, zanech záštinezlob se, vždyť to jen uškodí. Bídáci přece budou vymýceni...
Píseň 8:1...potkání směle políbila a nikdo by se na za to nezlobil. Vést bych mohla, odvést si do domu své...
Izaiáš 27:4...v noci střežím ji, aby nikdo neškodil. se nezlobím. Objeví-li se trní a bodláčí, vstoupím s ním do...

Slova obsahující nezlob: nezlob (3) nezlobil (1) nezlobím (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |