Nezklame

Hledám varianty 'nezklame' [ nezklamou (1) nezklame (5) ]. Nalezeno 6 veršù.
Přísloví 23:18...den. Budoucnost totiž patří tobě - tvá naděje  nezklame! Poslouchej, synu, a buď moudrý, na cestu zaveď...
Přísloví 24:14...ji, budoucnost patří tobě, tvá naděje  nezklame! Nečíhej, ničemo, u bytu spravedlivého, neodvažuj...
Izaiáš 49:23...a tehdy poznáš, že jsem Hospodin a že se nezklamou, kdo ve doufají. "Lze válečníka obrat o...
Římanům 9:33...pohoršení; kdokoli však v něj věří, se jistě nezklame." Bratři, toužím celým srdcem a modlím se k Bohu...
Římanům 10:11... Vždyť Písmo říká: "Kdokoli v něj věří, se jistě nezklame." Mezi Židem a Řekem tedy není rozdíl: všichni...
1. Petr 2:6...a vzácný, a kdokoli věří v něj, se jistě nezklame." Pro vás věřící je tedy vzácný, ale pro nevěřící...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |