Nezhasne

Hledám varianty 'nezhasne' [ nezhasne (6) nezhasla (1) ]. Nalezeno 7 veršù.
Leviticus 6:5...ven za tábor. na oltáři plane oheň, nikdy nezhasne! Na něm kněz každé ráno zapálí dříví, na něm...
Leviticus 6:6...obětí. na oltáři stále plane oheň, nikdy nezhasne!" "Toto je zákon o moučné oběti: Áronovi synové ji...
1. Samuel 3:3...spal na svém obvyklém místě. Boží lampa ještě nezhasla. Samuel spal v Hospodinově svatostánku, kde byla...
Jeremiáš 7:20...na stromy v sadech i na plody země. Vzplane a  nezhasne!" Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: "Jen si...
Jeremiáš 17:27...zapálím oheň, který pohltí jeruzalémské palácenezhasne!" Slovo, které Jeremiáš dostal od...
Jeremiáš 21:12... Jinak můj hněv vzplane plamenem, rozhoří senezhasne, protože vaše skutky jsou tak zlé! Hle, jsem proti...
Ezechiel 21:3...strom, zelený či suchý. Ten planoucí plamen nezhasne a ožehne všechny tváře od jihu na sever....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |