Nezhřešil

Hledám varianty 'nezhřešil' [ nezhřeším (1) nezhřešili (1) nezhřešil (4) ]. Nalezeno 6 veršù.
Genesis 20:6... Proto jsem také zadržel, abys proti mně nezhřešil, a nedovolil jsem ti dotknout se . Nyní tu ženu...
Nehemiáš 13:26...ani sebe s jejich dcerami! Copak právě kvůli nim nezhřešil izraelský král Šalomoun?! Mezi tolika národy...
Job 1:22...je požehnáno jméno Hospodin!" V tom ve všem Job nezhřešil a neobvinil Boha z ničeho špatného. Jednoho dne,...
Job 2:10... a zlé ne?" V tom ve všem Job ani jediným slovem nezhřešil. Když o všem tom zlém, co Joba potkalo, uslyšeli...
Job 10:14... jsem poznal tvé úmysly: Abys hlídal, zda nezhřeším, abys mi neodpustil žádné přestupky. Pokud jsem...
Římanům 5:14...Mojžíše tedy vládla smrt, a to i nad těmi, kdo nezhřešili stejným proviněním jako Adam. Adam byl...

Slova obsahující nezhřešil: nezhřešil (4) nezhřešili (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |