Nezdržovala

Hledám varianty 'nezdržovala' [ nezdržujte (2) nezdržovala (1) nezdržoval (2) ]. Nalezeno 5 veršù.
Genesis 24:56... třeba deset; potom může jít." On jim ale řekl: "Nezdržujte tu. Hospodin přece dal cestě zdar....
Soudců 18:9...tu zem - je výborná! To tu chcete jen tak sedětNezdržujte se a pojďte, půjdeme tu zem obsadit! Bůh vám ji...
Ezdráš 6:8... totiž z daní zaeufratského kraje, aby se práce nezdržovala. Cokoli dalšího bude potřeba - býčci, berani...
Žalmy 40:10...jsem spravedlnost zvěstoval, své rty jsem nezdržoval, to víš, Hospodine, sám. Tvoji spravedlnost v...
Skutky 24:4...s nejhlubší vděčností. Abych však příliš nezdržoval, prosím, abys nás krátce vyslyšel s vlídností...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |