Nezbývá

Hledám varianty 'nezbývá' [ nezbývá (6) ]. Nalezeno 6 veršù.
1. Samuel 27:1..."Teď mohu kdykoli Saulovou rukou zahynoutNezbývá mi nic lepšího než utéct do filištínské země. Pak...
Job 10:20...byl, z klína do hrobu by přenesli. Copak mi nezbývá jen pár dnů? Nech být, pookřeji aspoň na...
Izaiáš 5:8...dům za domem a spojujete pole s polem, takže  nezbývá místo pro jiné - copak jste jediní obyvatelé země?!...
1. Korintským 7:29...ušetřit běžných potíží. Říkám vám, bratři,  nezbývá moc času. tedy i ženatí jsou jako neženatí, ti,...
Židům 10:26...poznali pravdu, vědomě pokračujeme v hříchunezbývá nám žádná oběť za hříchy, ale jen hrozné...
Jakub 1:11...usychá tráva a vadne květ; ze vší nádhery nic nezbývá. Právě tak uvadne boháč při všech svých počinech....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |