Nezavře

Hledám varianty 'nezavře' [ nezavře (3) ]. Nalezeny 3 verše.
Izaiáš 22:22...vložím klíč domu Davidova; když otevře, nikdo nezavře, a když zavře, nikdo neotevře. Zapustím ho jako...
Ezechiel 46:2...brány. Poté odejde, ale brána se do večera nezavře. Také lid země se bude o sobotách a novoluních u...
Zjevení 3:7... který klíč Davidův, který otvírá, a nikdo nezavře, a zavírá, a nikdo neotevře: Znám tvé skutky. Hle,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |