Nezahynou

Hledám varianty 'nezahynou' [ nezahynula (1) nezahynul (3) nezahyňte (1) nezahynou (1) nezahyneš (1) nezahyneme (3) nezahyne (1) ]. Nalezeno 11 veršù.
Deuteronomium 7:20... Hospodin, tvůj Bůh, na pošle i sršně, dokud nezahyne i poslední z těch, kdo se před tebou skryli. Neměj...
Deuteronomium 28:22...a snětí; to vše bude pronásledovat, dokud nezahyneš. Nebe se ti nad hlavou promění v bronz a země pod...
Jozue 22:20...na celou izraelskou obec - i když byl jen jedennezahynul kvůli svému hříchu sám!" Synové Rubenovi a Gádovi...
Jeremiáš 51:6... Utečte z Babylonu! Prchejte všichni o životNezahyňte pro jeho nepravost! Toto je čas Hospodinovy...
Jonáš 1:6...a volej ke svému bohu! Třeba si nás všimnenezahyneme." Lodníci se pak domluvili: "Pojďme losovat, ...
Jonáš 1:14...tedy volali k Hospodinu: "Prosím, Hospodine, kéž nezahyneme kvůli smrti toho muže. Netrestej nás za prolití...
Jonáš 3:9...se a upustí od svého planoucího hněvu, takže nezahyneme. A když Bůh uviděl, jak se zachovali a jak se...
Jan 3:16...jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něj věřínezahynul, ale měl věčný život. Bůh neposlal svého Syna na...
Jan 10:28...znám a následují . jim dávám věčný životnezahynou navěky a z ruky je nikdo nevyrve. Můj Otec,...
Jan 17:12...které jsi mi dal. Chránil jsem je a nikdo z nich nezahynul, kromě onoho syna zatracení, aby se naplnilo...
Židům 11:31...nevěstka Rachab pokojně přijala špehy, a tak nezahynula s neposlušnými. Mám pokračovat ještě dál? Není...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |