Nezachránil

Hledám varianty 'nezachránil' [ nezachráníte (1) nezachráníš (1) nezachránil (5) nezachrání (12) ]. Nalezeno 19 veršù.
Soudců 18:28...Pobili je ostřím meče a město vypálili. Nikdo je nezachránil; město bylo od Sidonu daleko a s nikým neměli...
2. Samuel 22:42...jsem skoncoval. Volali o pomoc, nikdo je nezachránil, volali k Hospodinu - žádná odpověď. Jako prach...
Žalmy 18:42...jsem skoncoval. Volali o pomoc, nikdo je nezachránil, volali k Hospodinu - žádná odpověď. Jako prach...
Žalmy 33:16...každé srdce, rozumí všemu, co dělají. Krále nezachrání veliké vojsko, hrdinu nevyprostí velká udatnost....
Kazatel 8:8...nevládne. Nikdo nemá úniku z bitvy, zlosyn se nezachrání ani zločinem. To všechno jsem viděl, když jsem...
Izaiáš 44:20...se krmí popelem, oklamané srdce svádí jejNezachrání se, neřekne: "Nedržím v pravici prázdnou lež?"...
Izaiáš 46:7...bez hnutí. Když k němu volají, neodpoví jimnezachrání je z jejich soužení. Vzpomeňte si na to a...
Izaiáš 47:14... Hle - jsou pouhá sláma, oheň spálí je, ani sebe nezachrání z moci plamene! K zahřátí tu nezůstane ani uhlí...
Izaiáš 47:15...od mládí. Každý se potácí svými cestaminezachrání nikdo z nich! Slyšte to, dome Jákobův, vy,...
Ezechiel 33:12...se spravedlivý vzbouří, jeho spravedlnost ho nezachrání. Jakmile se ničema odvrátí od své ničemnosti,...
Ozeáš 2:12...sprostotu před zraky jejích milenců a nikdo ji nezachrání přede mnou. Ukončím veškeré její veselí, její...
Ozeáš 14:4...přineseme jako býčky ovoce svých rtů. Asýrie nás nezachrání, neujedeme na koních. Nebudeme nazývat bohy...
Amos 2:14...mít kam utéct, silákovi síla nezbude, hrdina nezachrání se. Neobstojí ani lukostřelec, rychlonohý posel...
Amos 2:15... rychlonohý posel neunikne, jezdec na koni nezachrání se. Nejstatečnější hrdina v ten den bude nahý...
Abakuk 1:2... a ty neslyšíš? Křičím k tobě: "Násilí!" a ty nezachráníš? Proč necháváš vidět neštěstí? Proč bezpráví...
Sofoniáš 1:18...vnitřnosti jak lejna!" Jejich stříbro a zlato je nezachrání v den Hospodinova zuření, plamen jeho horlení...
Matouš 24:22... nikdy nebude. Kdyby ty dny nebyly zkrácenynezachránil by se vůbec nikdo. Kvůli vyvoleným však ty dny...
Marek 13:20...nikdy nebude. Kdyby Hospodin ty dny nezkrátilnezachránil by se vůbec nikdo. Kvůli svým vyvoleným však ty...
Skutky 27:31...setníkovi a vojákům: "Pokud nezůstanou na lodinezachráníte se!" Vojáci tedy přesekli lana a nechali člun...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |