Nezachováte

Hledám varianty 'nezachováte' [ nezachováte (1) nezachovám (1) nezachovali (2) nezachová (1) ]. Nalezeno 5 veršù.
Numeri 32:23...tato země stane vaším vlastnictvím. Pokud se tak nezachováte, hle, zhřešíte proti Hospodinu, a vězte, že váš...
2. Samuel 3:9...potrestá a ještě mi přidá, jestli se k Davidovi nezachovám podle toho, co mu přísahal Hospodin - že...
Jan 14:24...k němu a budeme žít s ním. Kdo nemilujenezachová moje slova. A slovo, které slyšíte, není , ale...
Skutky 7:53... Přijali jste Zákon z rukou andělů, ale nezachovali jste ho!" Když to slyšeli, rozzuřili se tak, že...
2. Korintským 13:7...my jsme neselhali. Modlím se k Bohu, abyste se nezachovali špatně. Nejde mi o to, aby se ukázal náš...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |