Nezabíjejte

Hledám varianty 'nezabíjejte' [ nezabíjejte (3) nezabíjej (9) ]. Nalezeno 12 veršù.
Exodus 20:13...živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj BůhNezabíjej. Necizolož...
Leviticus 22:28...dojde zalíbení jako dar ohnivé oběti HospodinuNezabíjejte krávu ani ovci v tentýž den s jejím mládětem....
Deuteronomium 5:17...na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj BůhNezabíjej. Necizolož...
1. Královská 3:26..."Prosím, pane můj! Dejte to živé dítě! Jen ho nezabíjejte!" Srdce se totiž sevřelo soucitem nad jejím...
1. Královská 3:27...moje ani tvoje. Sekejte!" Král tehdy rozhodl: "Nezabíjejte ho! Dejte to živé dítě první ženě - to je...
Jeremiáš 41:8...je do jímky. Deset z nich ale Išmaelovi řeklo: "Nezabíjej nás! Máme venku schované zásoby pšenice, ječmene,...
Matouš 5:21... Slýchali jste, že předkům bylo řečeno: ‚Nezabíjej,' a kdokoli by někoho zabil, bude vydán soudu. ...
Matouš 19:18..." "A která?" zeptal se. Ježíš odpověděl: "‚Nezabíjej, necizolož, nekraď, nelži, cti otce i matku' a...
Marek 10:19... jen jediný - Bůh. Přikázání znáš: ‚Necizoložnezabíjej, nekraď, nelži, nepodváděj, cti svého otce i...
Lukáš 18:20...- jen jediný, Bůh. Přikázání znáš: ‚Necizoložnezabíjej, nekraď, nelži, cti svého otce i matku.'" On...
Římanům 13:9...totiž naplnil Zákon. Vždyť přikázání "Necizoložnezabíjej, nekraď, nezáviď" a všechna ostatní jsou shrnuta...
Jakub 2:11... Tentýž, kdo řekl: "Necizolož," řekl také: "Nezabíjej." Pokud tedy necizoložíš, ale zabíjíš,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |