Nezáleží

Hledám varianty 'nezáleží' [ nezáleží (9) ]. Nalezeno 9 veršù.
Kazatel 9:11...jsem se rozhlédl pod sluncem, viděl jsem, že běh nezáleží na rychlých a boj na statečných, ba ani živobytí...
Malachiáš 1:7...ptáte se. Tak, že říkáte: "Na Hospodinově stole nezáleží." Když k oběti přinášíte slepé zvíře, copak to...
Malachiáš 1:12...je možné poskvrnit; na pokrmu na něm obětovaném nezáleží." Říkáte také: "Proč se dřít!" a frkáte své...
Jan 10:13...nádeník utíká, protože je nádeník a na ovcích mu nezáleží. jsem dobrý pastýř. Znám své ovce a ovce...
Římanům 9:16...se smiluji, a slituji se, nad kým se slituji." Nezáleží tedy na tom, kdo chce, nebo na tom, kdo se snaží,...
1. Korintským 4:3...anebo lidé vůbec, to pro znamená velmi málonezáleží mi dokonce ani na vlastním úsudku. svědomí je...
1. Korintským 7:19...povolán jako neobřezaný, se nedává obřezatNezáleží přece na obřízce nebo neobřízce, ale na...
Galatským 2:6...za vůdce ( jsou cokoli, mně na tom nezáleží, Bůh nestraní nikomu), mně osobně nic nepřidali....
Galatským 5:6...Ducha, na základě víry. V Kristu Ježíši přece nezáleží na obřízce nebo neobřízce, ale na víře, která se...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |