Nevztáhne

Hledám varianty 'nevztáhne' [ nevztáhnu (2) nevztáhne (1) nevztáhli (2) nevztáhl (6) ]. Nalezeno 11 veršù.
Genesis 3:22...zná dobro i zlo. Nyní se tedy postarám, aby nevztáhl ruku, nevzal také ze stromu života a nežil navěky...
Exodus 22:7...majitele domu před Boha, aby odpřisáhl, že nevztáhl ruku na majetek svého bližního. V každé majetkové...
Exodus 22:10...odehnáno, rozsoudí je přísaha při Hospodinu, že nevztáhli ruku na majetek svého bližního. Majitel přísahu...
Exodus 24:11...jako safírové dláždění, jasné jako samo nebeNevztáhl však ruku na přední ze synů Izraele, ačkoli...
1. Samuel 24:7... Hospodinovu pomazanému, provedl něco takovéhoNevztáhnu na něj ruku - vždyť je to Hospodinův pomazaný!"...
1. Samuel 24:11...mně bylo líto. Řekl jsem si, že na svého pána nevztáhnu ruku - vždyť je to Hospodinův pomazaný. Podívej...
2. Samuel 18:12...tisíc šekelů stříbra, na králova syna bych ruku nevztáhl! Slyšeli jsme přece na vlastní uši, jaké rozkazy...
Job 30:24...všem živým. Na zhrouceného přece nikdo ruku nevztáhne, když volá o pomoc ve své pohromě. Copak jsem nad...
Žalmy 125:3...spravedlivých dědictvím, aby spravedliví ruce nevztáhli k páchání špatnosti. K dobrým se, Hospodine,...
Jan 7:30..." Chtěli ho za to zatknout, ale nikdo na něj nevztáhl ruku, neboť ještě nepřišla jeho chvíle. Mnozí ze...
Jan 7:44... Někteří se ho chtěli chopit, ale nikdo na něj nevztáhl ruku. Strážní se tehdy vrátili k farizeům a...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |