Nevzešlo

Hledám varianty 'nevzešlo' [ nevzešlo (1) nevzejde (3) ]. Nalezeny 4 verše.
2. Samuel 3:37...Izrael poznali, že zabití Abnera, syna Nerovanevzešlo od krále. Král tehdy řekl svým mužům: "Nerozumíte,...
2. Královská 2:21...praví Hospodin: Uzdravuji tyto vody. odsud nevzejde smrt ani neplodnost!" A ty vody jsou zdravé ...
Izaiáš 62:1...Jeruzalému neutiším se, dokud jeho spravedlnost nevzejde jak rozbřesk a jeho spása nevzplane jako pochodeň....
2. Petr 1:19... dokud se nerozbřeskne den a ve vašich srdcích nevzejde jitřenka. Především vězte, že žádné proroctví...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |